Als poetsen eng is...

Als mondhygiënist sta ik altijd open voor jouw verhaal. Het is zo makkelijk oordelen over iemand die zijn mond niet heeft verzorgd. Meestal zijn het geen luie of vieze personen die de tandenborstel in de beker hebben laten staan. Er zit vaak iets achter. Ik achterhaal wat dit is om je echt te helpen.

FOEI!

Zo maak ik kennis met Sofia. Ze poetst een deel van haar gebit niet meer. Ze had ‘op haar kop’ gekregen van een tandarts en daarom bezoekt ze die praktijk niet meer. Ze schaamt zich. Ze wil eigenlijk wel graag tandenpoetsen. Ze vindt haar gebit juist super belangrijk. Ze beseft zich hoe het onderhand moet ruiken. Dat maakt haar onzeker. Toch is de stap om dit deel te gaan tandenpoetsen te groot om in haar eentje te doen.

IK LUISTER

Ik vraag door en geef Sofie de ruimte om haar verhaal te doen. Sofia en ik komen er achter dat ze te bang is om te poetsen. Door het gesprek wordt ze zich daarvan bewust. Ooit brak er een stuk van haar tanden af tijdens het tandenpoetsen. Ze geeft zichzelf hiervan de schuld. “Ik kan gewoon niet poetsen. Ik maak het dan stuk.”, is wat ze zichzelf voortdurend aanpraat. Als ik haar vraag om zich in te beelden dat ze tandenpoetst, begint ze oppervlakkig en snel te ademen. Ik zie de paniek in haar ogen die mij om hulp vragen. “We gaan dit samen doen.”, zeg ik haar. “Wil je dat?” Ja, dat wilde ze.

SAMEN DOEN

Samen zijn we gaan tandenpoetsen. Bij elk klein stapje heb ik haar toegejuicht. “Oh, dit is zo kinderachtig, waarom doe ik het niet gewoon?”, vraagt ze. “We kijken nu niet naar wat nog niet gaat. Kijk eens naar hoe ver je al bent! Je hebt je tandenborstel vast, er zit tandpasta op, je hebt de kant die je niet zo eng vindt al gedaan. Je bent geweldig op weg. Neem je tijd. We komen er wel.” Ze slikt en gaat moedig verder.

STAP VOOR STAP

Sofia geeft aan dat ze het nog niet durft om alleen thuis te poetsen. Dus we laten haar bij ons op de praktijk poetsen. Dat gaat elke keer beter. Nu durft ze te tandenpoetsen zonder dat we er naast staan. Wat een overwinning! Dat voelt goed! Zowel voor Sofia als voor mij. Fijn om iemand zo te kunnen helpen.

  • NB Sofia is niet de echte naam van de patiënt en deze noemen we wegens de privacy niet.

#BlijvenLachen #Angst #WelkomBijDeMondhygienist #InJeKracht #Luisteren #DennisChin #Amsterdam #DeKleineWetering #Tandartspraktijk