Huisregels

1. Afspraakherinnering

U krijgt van ons per SMS een herinnering aan uw afspraak. Als u meerdere afspraken op dezelfde dag heeft staan, krijgt u twee berichten. Kijkt u dus goed naar beide. Dit is een gratis service van ons en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als u geen SMS/e-mail krijgt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zal gaan.

2. Te laat op de afspraak verschijnen

Bij het te laat verschijnen op de afspraak loopt u de kans dat de behandeling niet volgens planning kan worden afgerond of dat deze wordt geannuleerd door het ontstane tijdgebrek.

3. Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch/per e-mail af te melden.
Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Mocht u door ziekte niet op uw afspraak kunnen komen, dient u u dit uiterlijk dezelfde dag tussen 08.30 uur en 09.00 uur ‘s ochtends telefonisch/per e-mail aan ons door te geven.
U mag ons ook de avond van tevoren mailen zodat wij dit ‘s ochtends gelijk kunnen verwerken.

Onze agenda’s zijn opgedeeld in blokken van 5 minuten en wij hanteren een boetebeleid van € 5,- per 5 minuten, een minimum van € 15,- en een maximum van € 75,- voor afspraken bij de tandarts.
Voor een niet nagekomen afspraak bij de mondhygiënist wordt de eerste keer € 30,- euro in rekening gebracht, de daaropvolgende keren € 40,-.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.