Het is weer niet gelukt

Hoe lukt het je wel? #TIP

Ben jij ook altijd zo super fanatiek met je tandenborstel vlak voordatje naar de tandarts moet? Voel jij dan ook ineens van alles in je gebit?Dat is de magie van een naderende afspraak...

Voor ons bestaat er niks belangrijkers dan jouw mond. We vinden het megaessentieel dat je twee keer per dag poetst en dat je zorgvuldig tussenje tanden schoonmaakt. Alsof je leven ervan afhangt…

Voor jou is tandenpoetsen is heel normaals. Zo normaal dat je erhelemaal niet meer bij stil staat. Je doet het gewoon. Soms letterlijkmet je ogen dicht.

Dat is heel goed, een prima gezonde gewoonte. Toch schuilt daar ook eenvalkuil. Als het zo normaal voor je is, zal je ook niet meer opletten ofje het wel goed doet. Bovendien twijfel je er niet aan dat je het goeddoet. Je doet het toch al je hele leven?

Totdat je je opnieuw bewust wordt van deze alledaagse handeling. Heb jehet eigenlijk wel lang genoeg gedaan? Was het wel minstens twee minuten?Had je nou wel of niet je tong nog even meegepakt? En hoelang staan dietandenstokers eigenlijk al ongebruikt op de rand van de wastafel? Heb jede laatste tijd niet wel erg veel dropjes gepakt uit die pot naast jelaptop?

Dit soort gedachtes borrelen op zodra je die reminder op je telefoonkrijgt. Ook in de stoel proberen we je meer bewust te maken door jevragen te stellen. Bijvoorbeeld over hoe vaak je die tandenstokersdaadwerkelijk hebt gebruikt. Of door je te laten voordoen hoe je nunormaal gesproken poetst.

Sommige mensen nemen in de behandelstoel van de mondhygiënist plaats envoelen de bui al hangen. Voordat we ook maar enig compliment kunnenuitdelen, zuchten zij: “Het is me weeeeer niet gelukt.” Schuldbewustvertellen ze ons dat ze al in hun bed lagen toen ze zich bedachten datze die ragers of dat spoelmiddel hadden moeten gebruiken. Onze vraag isdan: “Wanneer is het je wel gelukt?”

Het is zo verleidelijk om alleen te kijken naar wat er niet goed gaat.Terwijl dit je vaak geen goed gevoel geeft. Het helpt je niet. Als jebekijkt naar wat er wel goed gaat dan leer je jezelf bepaalde trucjesaan. Zo word je juist beter in plaats van dat je nog minder zin inflossen krijgt. Zo koppel je prettige gedachten aan je zelfzorg en ga jemet een zelfverzekerd gevoel naar je afspraak!