Medicatie bij de tandarts

“Ja…euh…hoe heet het ook alweer?” Krijgen we vaak als antwoord als wenaar je medicijnen vragen. Mondzorgpraktijken zijn niet aangesloten ophet Centraal Patiënten Dossier dus wij kunnen deze niet inzien. Wijmoeten het dus doen met de informatie die jij aan ons doorgeeft. Het isdus verstandig om je medicijnlijst mee te nemen. Maar waarom vragen wehier eigenlijk naar?

INTERACTIE

Je mondgezondheid beïnvloedt je algemene gezondheid en andersom. Sommigemedicijnen kunnen bijwerkingen hebben in de mond en sommige medicijnenbeïnvloeden de behandeling. Zo kunnen bepaalde medicijnen debloedingstijd verlengen en moeten daarom soms voor de behandelinggestaakt worden. Vooral als u bij de trombosedienst loopt, zullen wijdat moeten weten. Ook als je enkel even naar de mondhygiënist zoumoeten.

DROGE MOND

Een veelvoorkomende bijwerking van medicatie is een droge mond. Dit kanheel vervelend zijn, zeker als je er in de nacht van wakker wordt. Dezebijwerking is vaak bij plastabletten en ook heel vaak bijantidepressiva. Soms is de mond niet daadwerkelijk droog maar voelt hetwel zo aan. We kunnen hier een onderzoek naar doen zodat we je van zogoed mogelijk advies kunnen voorzien. Dit is belangrijk voor je geriefmaar ook om gaatjes en ontstekingen te voorkomen. Veel mensen weten nietdat er tips zijn rondom een droge mond dus twijfel niet om hetbespreekbaar te maken.

Er zijn ook medicijnen die juist veel speeksel opwekken. Dit zijn vaakmedicijnen tegen luchtwegziekte zoals COPD.

ZWELLING

Een plotselinge zwelling van de tong, het tandvlees of de lippen kan ookveroorzaakt worden door medicatie. Dit zien we bij ACE-remmers, soms bijantagonisten en bij anti-epileptica. Het kan om een allergische reactiegaan.

GESUIKERSE MEDICATIE

Sommige medicijnen worden in verband gebracht met gaatjes, zoalsantibiotica. Dit komt niet door de antibiotica zelf maar doordat hetsoms wordt aangezoet met suiker. Bijvoorbeeld bij kinderen. Dit wordtook gedaan bij anticonvulsiva, antiastmatica en antitussiva. Uiteraardwordt dan de arts gevraagd om een suikervrije variant voor te schrijvenwant het kan echt heel slecht zijn voor het gebit.

RODE EN WITTE AFWIJKINGEN

Verder zijn er medicijnen die rode en witte strepen in het mondweefselkunnen veroorzaken. Dit verdwijnt dan ook weer na het stoppen met hetnemen van deze medicijnen. Verdwijnt het niet dan hebben we te maken meteen andere ziekte.

SCHIMMEL

Dan zijn er nog medicijnen die een schimmelinfectie veroorzaken. Datkomt doordat dan het evenwicht tussen bacteriën en schimmels isverstoord.

SMAAK

Ook goed om tegenwoordig te weten: er zijn ook medicijnen enspoelmiddelen die de smaak veranderen of doen verdwijnen.

De lijst is nog wat langer, maar daar zullen we je verder niet meevervelen. Je begrijpt nu dat als we bepaalde dingen in je mond zien hetbelangrijk is te weten welke medicatie je gebruikt. Vandaar dat we hetje dus vragen.