Met andere ogen naar je tanden kijken

Een goede behandelaar is er eentje die je kunt vertrouwen. Iemandvertrouwen kan je als iemand je echt kent. Je weet dan dat diegenerekening houdt met wat jij wil en ook echt weet wat jij wil. Een langerelatie kan hierin ondersteunend zijn. Maar soms ook juist niet.

ONTWIKKELING

Een van de mooie dingen van ons vak is dat we je ontwikkeling kunnenzien. De tijd tussen de controles en/of behandelingen is vaak langgenoeg om veranderingen bij je te ontdekken. Zo zien we zwangere buikengroeien, kinderen motorisch steeds handiger worden, pubers de luchtinschieten, studenten zichzelf en de wereld ontdekken, carrière-moves enwe zien het ook als het ineens niet zo lekker met je gaat. Toch dreigthet gevaar dat we voor bepaalde zaken blind raken.

HET HOORT BIJ JE

Trouwe behandelaren kennen je gebit door en door. Niet alleen jijzelfontwikkelt je, ook je gebit verandert. Maar sommige dingen zijn echttekenend voor je. Een bepaald vlekje, een extra knobbeltje, een spleetjetussen je tanden en zelfs bepaalde ziektes. Omdat het zo al zo lang bijje hoort, zie je het op een gegeven moment niet meer. Het is normaalvoor jou. Het hoort bij je, het is geaccepteerd, niemand heeft het ermeer over.

FRISSE BLIK

Maar dan…kom je ineens even bij iemand anders in de stoel. Die bekijktje gebit toch weer net even anders en alles is nieuw voor diegene. Hijof zij brengt het ter sprake. Je schrikt. Waarom heeft je oudevertrouwde behandelaar daar niet ets over gezegd? Je wil absoluut dat eriets aangedaan wordt. Je bent een beetje boos en denkt van alles over jevorige behandelaar. Je vertrouwen is beschadigd.

IS HET NOG STEEDS (ON)BELANGRIJK?

Bij ons kom je vaak bij meerdere behandelaren: bij de tandarts en bij demondhygiënist. Zij houden elkaar scherp. Wat de een niet (meer) ziet,ziet de ander wel. Gebitsituaties worden (opnieuw) met je besproken ensteeds vragen we naar je wensen. Juist omdat jij je ontwikkelt, kunnenje wensen namelijk ook veranderen. Wat je vroeger totaal acceptabelvond, kan je ineens enorm storen. Ook jij kan anders naar je gebitkijken dan voorheen. Andere dingen zijn belangrijk voor je geworden.Bijvoorbeeld je uiterlijk of je gezondheid.

PROGRESSIE

We proberen dus altijd met nieuwe ogen naar je gebit te kijken en bij jete checken of je nog wel tevreden bent. Dat houdt ook in dat we in degaten houden of bepaalde aandoeningen in je gebit stil zijn blijvenstaan of verder zijn gegaan. Zo hoeven beginnende gaatjes zeker nietaltijd geboord te worden en bekijken we of ze dieper worden in de tijdof niet. Pas als ze dieper worden, stellen we je voor om te gaan boren.Dat betekent dus niet dat er ineens gaatjes zijn. Ze waren er al, maarer hoefden eerst niet gevuld te worden. Het kan zijn dat je bijvoorbeeldop kamers bent gegaan en plotseling veel vaker en ongezonder bent gaaneten.

HOU JE ONS OP DE HOOGTE?

Wij willen je bij deze vragen om ook ons op de hoogte te houden als jewensen veranderen. Weet dat we snappen dat je je ontwikkelt en dat jeverandert. Je kunt dus altijd terugkomen op je eerdere besluit.